09:00

KMDM 2021

09:00

פתיחת הכנס

09:05

מגמות ניהול ידע 2021
ד"ר מוריה לוי

09:15

מגמות ניהול מסמכים בצל קורונה 2021
אשר גליקמן

09:25

ייעול תהליך הפיכת מסמכים למדיה דיגיטלית
יניב אמינוף

09:35

ניהול ידע ו-AI כמענה לאתגרי התקופה - עבודה מרחוק, הכשרת עובדים ומעבר לדיגיטל.
אלעד  באשי

09:45

שיפור הרספונסיביות העסקית במעבר לטפסים דיגיטליים
גבי מזרחי
אפרת רייכרט

09:55

תמיכת ניהול הידע מרחוק במתן שירות ומענים לתושבים בתקופת הקורנה
רינת סלם

10:05

מוצרי B2B של מורפיקס לניתוח טקסט חופשי ולשיפור החיפוש
אמיר שלום

10:15

טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות
רם סידיס

10:25

ממשקי ניהול ושיתוף מידע באמצעות טלפוניה בענן
ניצן גוטמן

10:35

למידה ושיתוף ידע מרחוק
פרופ' ג'ני  ברונשטיין

10:45

טרנספורמציה דיגיטלית תוך יישום זמישות (Agility) ומתודות מניהול ידע
ניר  יוסף

10:55

בינה מלאכותית - פתרונות חדשים ואפשרויות יישום ראשונים בעברית, התנסויות ראשונות.

11:05

שירותים דיגיטליים ללקוחות- טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים: קפיצות מדרגה באוטומציה הן ללקוחות והן פנימית בארגון

11:15

ניהול ידע חדשני - יישום תפיסות AGILE בפרויקטים של ניהול ידע

11:25

אפליקציות לתקשורת ארגונית: תפיסות חדשות להפרדת התקשורת מהפורטל ומעבר לכלים נוחים ונגישים לכלל העובדים.
Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu